Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2 3tr

Postadress: Uppsala kommun, Konsultativt stöd, 753 75 Uppsala

Birgit Milkaelsson
Enhetschef
Åsa Bonin
Bitr enhetschef
Jonas Martelleur
Controller
Sara Ketema
Handläggare
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Helena Matej
Koordinator för ökad skolnärvaro
Per Åström
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Jancke Noble
Gymnasiesamordnare
Mats Gustavsson
Gymnasiesamordnare
Helene Kaller
Studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret
Josefine Nesset
Studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret
Maria Freiman
Specialpedagog, Skolsam
Manfred Gyger
IKT-tekniker
Hillevi Törmä
IKT-pedagog i förskola
Anna Selmer
Leg logoped
Emma Ager
Leg logoped
Emma Dahlin Haglund
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Maria Birck
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Sara Wesslert
Leg logoped
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Maria Linder
Leg psykolog
Thomas Wikberg
Leg psykolog
Britt-Inger Olsson
Specialpedagog, synpedagog
Eva Wahlström
Specialpedagog
Ewa Ghazi
Specialpedagog
Helene Folkunger
Specialpedagog
Karin Sandberg
Specialpedagog
Lisa Pontén
Specialpedagog
Margareta Nymansson
Specialpedagog
Larry Rollag
Språk- och kulturpedagog
Olga Dyukareva
Språk- och kulturpedagog
Soheila Haghighi
Språk- och kulturpedagog
Ulrika Hedström
Språk- och kulturpedagog
31 augusti 2017