Språk- och kulturpedagoger i förskola

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.

Språk- och kulturpedagoger bistår förskolan i arbetet med att integrera alla barns kulturella identitet.

Vi kan

  • Ge stöd i att kartlägga förskolans arbete med flerspråkighet och interkulturalitet
  • Utifrån kartläggningen ge råd och stöd i förskolans dagliga arbete
  • Ge stöd till förskolan i arbetet med digitala verktyg

Stödet anpassas efter förskolans behov och förutsättningar.

Språkbanken

 

Larry Rollag
Språk- och kulturpedagog
Olga Dyukareva
Språk- och kulturpedagog
Soheila Haghighi
Språk- och kulturpedagog
Ulrika Hedström
Språk- och kulturpedagog
12 maj 2017